Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sankční řád 6. A

1. Zapomínání, např. domácí úkoly, omluvný list, neodevzdání věcí v termínu atd.

6 – 11 záznamů                                  - NTU

12 – 19 záznamů                                - DTU

20 a více záznamů                              - DŘŠ

 

2. Porušení školního řádu (poznámky) – chování, vyrušování, používání mobilů ve škole, nepřezouvání se, vulgární vyjadřování

3 - 5 porušení                                     - NTU 

6 – 8 porušení                                    - DTU 

9 – 11 porušení                                  - DTŘ 

12 a více                                             - snížená známka z chování

 

3. Pozdní příchody

3 pozdní příchody                              - NTU

4 – 6 pozdních příchodů                    - DTU

13 – 15 pozdních příchodů                - DŘŠ

16 – více                                            - snížená známka z chování

V případě pozdní příchodu přesahujícího polovinu vyučovací hodiny může být klasifikován již jako neomluvená hodina.

 

4. Neomluvené hodiny

1 – 2 neomluvené hodiny                  - DTU

3 – 6 neomluvené hodiny                  - DŘŠ

7 – více                                              - snížená známka z chování

 

5. Závažné prohřešky

– kouření, krádež, poškozování vybavení školy či spolužáků, fyzické napadení, ublížení na zdraví, nošení pyrotechniky a nebezpečných předmětů do školy nebo na akce školy, svévolné opuštění školy, podvod atd.

1 prohřešek                                        - DŘŠ

 

– alkohol, drogy, hrubé slovní útoky na žáka nebo zaměstnance školy, šikana

1 prohřešek                                        - případně snížená známka z chování

 

V případě poškozování vybavení může být po žácích požadována úhrada vybavení v plné výši.

 

Konečné slovo při rozhodování o postihu žáka má pedagogická rada a ředitelka školy s přihlédnutím k okolnostem, mentální vyspělosti daného žáka, apod.

 

Závažné prohřešky, případně velmi často opakující se (pozdní příchody, neomluvené hodiny) můžou být zároveň ohlášeny na OSPOD.